خیر، پس از ثبت و تکمیل سفارش(پرداخت)امکان اضافه کردن کالا وجود ندارد.