خیر، شما می توانید با تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت خود را انجام دهید.