اگر 24 ساعت از زمان ثبت سفارش شما گذشته باشد و بسته به دستتان نرسیده است، جهت پیگیری با شماره 66497602-021 تماس حاصل فرمایید. همچنین اگر به هر دلیلی نتوانستید برای بار اول بسته را دریافت کنید برای بار دوم با شما تماس گرفته می‌شود و زمان ارسال مجدد هماهنگ می‌شود.