-درسنامه جامع حقوق اساسی به همراه نکات طلایی و آزمونی
-شامل صدها نکته مهم و کلیدی از مباحث آزمونهای حقوقی
-تست های طبقه بندی شده حقوق اساسی تألیفی و آزمونی با پاسخ تشریحی
-همراه با ۷ مرحله آزمون خودسنجی
-ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلای قوه قضاییه