مشخصات کتاب آزمون یار دکتری مدیریت بازرگانی شامل :
✅ مجموعه سوالات آزمون های 90 تا 99 دکتری مدیریت بازرگانی با پاسخ های کاملا تشریحی همراه با رفرنس دهی به منابع مرجع
✅ به انضمام خلاصه مباحث آزمونی، مشتمل بر بیش از 3000 نکته طلایی براساس آخرین سرفصلهای مصوب
شامل سوالات و نکات طلایی دروس:
آمار و کاربرد آن مدیریت؟
مبانی سازمان و مدیریت؟
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام؟
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته؟
مدیریت استراتژیک پیشرفته؟
زبان انگلیسی؟
✳در بخش اول مجتوای کتاب های آزمون یار دکتری مدیریت بازرگانی ، به مجموعه سوالات آزمونها از سال 90 تا 99 با پاسخ هایِ کاملا تشریحی پرداخته شده است و نیازِ خواننده برای آشنایی و دسترسی به سوالات دوره های گذشته و همچنین پاسخ های تشریحیِ سوالات را برطرف می نماید. ضمنا پاسخ هایِ تشریحیِ ارائه شده در کتاب، در عین کامل و تحلیلی بودن آن ، به منابع اصلی و مرجع نیز رفرنس دهی و ارجاع داده شده اند تا خواننده به راحتی بتواند مبحث موردنظر را در کتاب مرجع پیدا کند.
✳ در بخش دوم محتوای کتاب ، به ارائه نکات مهم ، کلیدی و آزمونی ، به تفکیک هر درس پرداخته شده است و نیاز خواننده برای مطالعه خلاصه مطالب درسی و نکات کاربردی مهم و آزمونی را برطرف می نماید.