کتاب آزمون یار قوانین خاص حقوقی و کیفری اثر بابک زارعی (پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی)، امید گرامی طیبی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) و مهتاب رهبر (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)
-شامل نمونه سوالات آزمونی و تألیفی قوانین خاص حقوقی و کیفری با پاسخ تشریحی همراه با نکات طلایی
-شامل 1000 تست مهم قوانین خاص حقوقی و کیفری و صدها نکته مهم و آزمونی
-بر اساس جدیدترین قوانین حقوقی و کیفری