اغلب دانشجویان رشته مدیریت مالی و داوطلبین آزمون اصول بازار سرمایه، معمولا با کمبود منابع آموزشی مواجه هستند و در اکثر مواقع کتاب‌های موجود به دلیل ناقص بودن، برای آنان کارآیی کافی را ندارند. خوشبختانه علت انتشارات نگاه دانش کتاب آموزش گام به گام مدیریت مالی که از تالیفات ارزشمند رضا مناجاتی است، منتشر نموده است تا این فقدان در منابع آموزشی برطرف گردد. مطالعه این کتاب برای تمامی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، داوطلبان آزمون دکتری و داوطلبان آزمون اصول بازار سرمایه سودمند است.
مشخصات کتاب آموزش گام به گام مدیریت مالی رضا مناجاتی از انتشارات نگاه دانش:
کتاب آموزش گام به گام مدیریت مالی رضا مناجاتی دارای 11 فصل است که سرفصلهای هریک به شرح زیر می باشد:
-کلیات
-صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل آن
-برنامه‌ریزی (بودجه‌بندی) مالی
-تجزیه و تحلیل اهرم‌ها و برنامه‌ریزی سود
-ارزش زمانی پول
-بودجه‌بند سرمایه‌ای در شرایط اطمینان
-بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط نامطمئن
-روش‌های تامین مالی بلند مدت وکوتاه مدت
-هزینه سرمایه
-سایر مباحث