ویژه کار آموزان قضایی و قضات
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
-قابل استفاده برای دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق، کارآموزان وکالت و وکلای مبتدی
-فراهم کردنِ زمینه ی بروزِ خلاقیت در نگارش و صدورِ رأی
-شامل منطق قضایی و روش استدلال حقوقی
سرفصل مباحث کتاب:
– بعضی از شروط نگارش آراء استوار
– استواری نثر
– رعایت رسم الخط
– رعایت نشانه گذاری
– معناشناسی حقوقی و به گزینی واژه ها
– تسلط بر پرونده و نظم در تفکر
– توجیه رای
– بررسی آراء