مشخصات کتاب استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل (مدیریت منایع انسانی پیشرفته) اثر آرین قلی پور از انتشارات کتاب مهربان:
کتاب استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل اثر آرین قلی پور سعی دارد تا استاندارد منابع انسانی را به زبان عملی و کاربردی در ایران تبدیل کند. و به دور از هر گونه پرداختن به مفاهیم کلی وارد موضوع می شود و تلاش بر این است تا سطح مقدماتی استاندارد 34000 به زبانی ساده و کاملا کاربردی برای سازمانهای ایرانی ارائه کند.
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی