مشخصات کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد اثر مهدی قاسمی از انتشارات نگاه دانش:
کتاب اقتصاد خرد مهدی قاسمی علی‌آبادی شامل شرح کامل مباحث درس اقتصاد خرد به‌همراه نکات کاربردی و تست‌های طبقه‌بندی شده متناسب با هر فصل می‌باشد و می‌تواند مورد استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع قرار گیرد.
همچنین این کتاب به جهت کامل بودن از لحاظ درسنامه و حل مسائل میتواند جهت آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون کارگزاری بورس و داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی بانک‌ها و نهادهای اقتصادی نیز قرار گیرد.در بین مباحث هر فصل مثال و تمرین دارد.نکات مهم کنکوی و کاربردی دارد .ارائه سوالات چهارگزینه‌ای متناسب با هر فصل به همراه پاسخ های تشریحی .