اصولاً کتابی که با استفاده از تجربیات تدریس یک استاد دانشگاهی برجسته تألیف شده و به‌عنوان یک منبع دانشگاهی نیز از آن‌ها استفاده می‌شود از کتبی به‌حساب می‌آید که اطلاعاتی زیادی درون آن نهفته است. کتاب اقتصاد خرد 2 اثر عباس شاکری از نشر نی نیز از همین نوع کتاب‌ها است و در دوره کارشناسی دانشکده‌های اقتصاد از آن به‌عنوان یک مرجع درسی استفاده می‌شود.
کتاب اقتصاد خرد شاکری با تکیه‌بر اطلاعات مقالاتی که در زمینه اقتصاد وجود دارند و همچنین تجربیات مؤلف در
تدریس موفق دانشگاهی تألیف شده و همین موضوع بار اطلاعاتی و اعتبار این کتاب را بیشتر می‌کند. مثال‌های متعددی نیز جهت درک بیشتر دانشجویان از مفاهیم در کتاب اقتصاد خرد ۲ عباس شاکری درج شده است که تمامی آن‌ها با استفاده از توصیفات، ریاضیات و نمودارها تألیف شدند.