بازارها و موسسات مالی نقش بسزایی در اندازه‌گیری و مدیریت ریسک ایفا می‌کنند. آنچه در این کتاب واضح است حرکت بازارهای مالی داخلی و خارجی به سمت یکپارچگی است. در چنین فضایی، واسطه‌های مالی به سمت صنعت خدمات مالی واحدی گام برمی‌دارند. مطالب تحلیلی کتاب بازارها و نهادهای مالی (Institutions and Markets Financial) تالیف ساندرز و کورنت با ترجمه دکتر رضا تهرانی و دکتر عسگر نوربخش می‌تواند برای تمامی دانشجویان مقاطع مختلف مفید واقع شود.
به‌علاوه، تاکید کتاب حاضر بیشتر بر مباحثی است که بازارها و موسسات مالی در محیط فعالیت خود با آن مواجه هستند. ابزارهای عملیاتی مهمی همچون نحوه انتشار و معامله در بازارهای مالی و نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و کاربردهای وام، از جمله مواردی هستند که اگر دانشجویان خود را به این مهارت‌ها مجهز نمایند قادر خواهند بود در این محیط پویا، به مدیریت بازارها و مؤسسات مالی بپردازند. دانشجویان با استفاده از روشها و ابزارهای عملی که در این کتاب با آن آشنا خواهند شد، می‌توانند عملکرد بازارها و موسسات مالی پیشرفته را درک نمایند.
سرفصل های کتاب شامل :
بخش اول: مروری بر بازارها و نهادهای مالی
✅ مقدمه
✅ عوامل تعیین کننده نرخ بهره
✅ نرخ بهره و ارزشیابی اوراق بهادار
✅ سیستم بانک مرکزی آمریکا، سیاست پولی و نرخ‌های بهره
——————————
بخش دوم: بازارهای اوراق بهادار
✅ بازار پول
✅ بازار اوراق قرضه
✅ بازارهای وام رهنی
✅ بازار سهام
✅ بازارهای ارز خارجی
✅ بازار اوراق مشتقه
————-—-————
بخش سوم: سایر موسسات مالی
✅ صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری پوششی
✅ صندوق‌های بازنشستگی