مشخصات کتاب بازاریابی ماهان اثر عباس رفیعی امیرهنده :
کتاب بازاریابی ماهان شامل شرح کامل مباحث درس مدیریت بازاریابی بر اساس آخرین تغییرات سرفصل آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه مدیریت می‌باشد. در کنار آموزش مباحث به نکات مهم و کلیدی بسیاری پرداخته شده است و همچنین در هر فصل، تستهای متنوع و متعدد به صورت تألیفی و آزمونی ارائه شده است تا خواننده درک کاملی از مباحث هر فصل داشته باشد. مطالب کتاب بازاریابی ماهان از منابع مختلف معتبر دانشگاهی درس مدیریت بازاریابی گردآوری و تدوین شده است و در کنار نکات مهم و تستهای تألیفی که مؤلف طراحی و ارائه کرده است، موجب شده تا این کتاب منبع کاملی برای آمادگی درس بازاریابی جهت شرکت در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری باشد.
ارائه مثال‌ها و تمرین‌های متعدد و متنوع در هر فصل و مبحث
تست های تالیفی به صورت طبقه بندی شده در هر فصل
سوالات دانشگاهی به صورت طبقه بندی شده در هر فصل به همراه پاسخ های کلیدی و تشریحی