طراحی بنر با صفحه ساز، استفاده از متن، دکمه، عکس، پس زمینه، لینک و غیره

بایسته های حقوق اساسی: اثر دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی؛ نشر میزان

بایسته های حقوق اساسی: اثر دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی؛ نشر میزان

برند: دسته: حقوق, حقوق اساسی, علوم انسانی

کتاب پیش رو به عنوان منبع مطالعاتی دروس حقوق اساسی شناخته می‌شود که متناسب با سرفصل‌های مصوب و به صورت مفید و در حجمی معقول نگاشته شده است. مولف در این کتاب سعی نموده تا در حد مختصر اما مفید مبانی اصلی حقوق اساسی را مورد بحث و کنکاش قرار دهد و مبانی و اصول حقوق اساسی در ایران را تفسیر و تبیین کند.
سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی

75,000 تومان

تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

فهرست‌ مطالب‌
پيشگفتار 15
گفتار اوّل‌ : ويژگيهاي‌ حقوق‌ اساسي‌ 19
الف‌ ـ مفهوم‌ جامعه‌ سياسي‌ 19
ب‌ ـ قدرت‌ سياسي‌ چيست‌؟ 20
1 ـ جامعه‌ سياسي‌ فراگير و كلي‌ است‌: 22
2 ـ جامعه‌ سياسي‌، خصلت‌ الزامي‌دارد: 22
3 ـ قدرت‌، در جامعه‌ سياسي‌ قاهرانه‌ عمل‌ مي‌كند: 22
ج‌ ـ تأثير متقابل‌ قدرت‌ و حقوق‌ بر يكديگر 23
1 ـ حقوق‌، قدرت‌ را حقاني‌ مي‌كند 24
2 ـ حقوق‌،ابزاري‌ است‌ در اختيار قدرت‌ 25
3 ـ حقوق‌، وسيله‌اي‌ است‌ براي‌ حمايت‌ عليه‌ قدرت‌ 25
4 ـ حقوق‌، قدرت‌ را نهادبندي‌ مي‌كند و سازمان‌ مي‌بخشد 26
د ـ جايگاه‌ حقوق‌ اساسي‌ در علم‌ حقوق‌ 26
1 ـ حقوق‌ اساسي‌ جزيي‌ از حقوق‌ عمومي‌ است‌ 27
1 ـ 1 ) نظريّه‌ موضوعي‌ 27
2 ـ 1 ) نظريّه‌ اندامي‌ 27
3 ـ 1 ) نظريّه‌ مادّي‌ 27
4 ـ 1 ) نظريّه‌ شكلي‌ 27
5 ـ 1 ) نظريّه‌ سلسله‌ مراتب‌ 28
6 ـ 1 ) نظرية‌ پويايي‌ 28
2 ـ حقوق‌ اساسي‌ از زمره‌ حقوق‌ داخلي‌ است‌ 29
ه ـ حقوق‌ اساسي‌ در رابطه‌ با علوم‌ اجتماعي‌ 29
و ـ موضوع‌ حقوق‌ اساسي‌ 31
1 ـ حقوق‌ اساسي‌، شاخه‌اي‌ از حقوق‌ است‌ كه‌ قواعد مندرج‌ در قانون‌ اساسي‌ 31
را بررسي‌ مي‌كند. 31
2 ـ حقوق‌ اساسي‌ به‌روابط‌ مربوط‌ به‌دولت‌ مي‌پردازد 32
3 ـ حقوق‌ اساسي‌، نهادهاي‌ سياسي‌ را بررسي‌ مي‌كند 33
ز ـ منابع‌ حقوق‌ اساسي‌ 35
1 ـ منابع‌ نوشته‌ 36
2 ـ منابع‌ عرفي‌ 36
3 ـ مددگيري‌ از ساير علوم‌ اجتماعي‌ 36
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار اوّل‌ 38
گفتار دوم‌: قانون‌ اساسي‌ 39
الف‌ ـ مفهوم‌ قانون‌ اساسي‌ 39
1 ـ قانون‌ اساسي‌ مادّي‌ (ماهوي‌) 40
2 ـ قانون‌ اساسي‌ شكلي‌ 40
ب‌ ـ گرايش‌ به‌قوانين‌ اساسي‌ مدوّن‌ 40
ج‌ ـ دلايل‌ و چگونگي‌ ظهور قوانين‌ اساسي‌ 42
1 ـ به‌دنبال‌ تحوّل‌ تدريجي‌ جوامع‌ و آمادگي‌ ذهني‌ فرمانروايان‌ و شهروندان‌: 42
2 ـ ايجاد كشورهاي‌ جديد: 43
3 ـ حوادث‌ دگرگون‌ كننده‌: 43
د ـ انواع‌ قوانين‌ اساسي‌ 43
1 ـ قانون‌ اساسي‌ عرفي‌ و قانون‌ اساسي‌ موضوعه‌ 43
2 ـ قانون‌ اساسي‌ انعطاف‌ناپذير (سخت‌) و قانون‌ اساسي‌ انعطاف‌پذير (نرم‌) 44
3 ـ قانون‌ اساسي‌ يكدست‌ و قانون‌ اساسي‌ مختلط‌ 45
4 ـ انواع‌ قانون‌ اساسي‌ از لحاظ‌ منشاء شكل‌گيري‌ 45
1 ـ 4 ) قانون‌ اساسي‌ اقتداري‌ يا اعطايي‌ 45
2 ـ 4 ) قانون‌ اساسي‌ نيمه‌ اقتداري‌ ـ نيمه‌ اعطايي‌ 46
3 ـ 4 ) قانون‌ اساسي‌ مردم‌سالار 46
هـ ـ وجوه‌ تمايز قانون‌ اساسي‌ از ساير قوانين‌ 46
1ـ سلسله‌ مراتب‌ قواعد حقوقي‌ 46
2 ـ اصل‌ برتري‌ قانون‌ اساسي‌ 48
1 ـ 2 ) قوه‌ مؤسس‌ 48
2 ـ 2 ) بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌ 49
3 ـ اصل‌ كنترل‌ قوانين‌ توسط‌ قانون‌ اساسي‌ 50
1 ـ 3 ) روش‌ كنترل‌ به‌وسيله‌ دستگاه‌ قضايي‌ 51
2 ـ 3) روش‌ كنترل‌ توسط‌ ارگان‌ سياسي‌ 51
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار دوم‌ 53
گفتار سوم‌: دولت‌ ـ كشور 54
الف‌ ـ علل‌ كاربرد اين‌ اصطلاح‌ 54
ب‌ ـ عوامل‌ سازندة‌ دولت‌ ـ كشور 55
1 ـ گروه‌ انساني‌ 56
2 ـ سرزمين‌ 60
1 ـ 2 ) سرزمين‌، عامل‌ سازنده‌ دولت‌ 60
2 ـ 2 ) سرزمين‌، موضوع‌ سلطه‌ دولت‌ 61
3 ـ 2 ) سرزمين‌، محدوده‌ فرمانروايي‌ دولت‌ 62
4 ـ 2 ) سرزمين‌، طيف‌ صلاحيّت‌ دولت‌ 62
3 ـ قدرت‌ سياسي‌ سازمان‌يافته‌ 63
1 ـ 3 ) قدرت‌ و اجبار 65
2 ـ 3 ) قدرت‌ و اعتقاد 70
3 ـ 3 ) حاكميّت‌ 71
تحديد حاكميّت‌ به‌وسيله‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ 79
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار سوم‌ 80
گفتار چهارم‌: اشكال‌ دولت‌ ـ كشور 81
الف‌) دولت‌ ـ كشورهاي‌ تكبافت‌ (بسيط‌) 81
1 ـ كشورهاي‌ تكبافت‌ ساده‌: 82
2 ـ كشورهاي‌ تكبافت‌ پيچيده‌ 82
1 ـ 2 ) عدم‌ تراكم‌ (تفويض‌ اختيارات‌ اداري‌) 83
2 ـ 2 ) عدم‌ تمركز يا تمركز زدايي‌ اداري‌ 83
3 ـ 2 ) وحدت‌ انضمامي‌ 84
4 ـ 2 ) منطقه‌گرايي‌ 84
ب‌ ـ كشورهاي‌ چند پارچه‌ (مركّب‌) 85
1 ـ اتّحاد شخصي‌ 86
2 ـ اتّحاد واقعي‌ 87
3 ـ كنفدراسيون‌ (اتّفاق‌ دوّل‌ ) 87
1 ـ 3 ) كنفدراسيون‌ سوئيس‌ 89
2 ـ 3 ) كنفدراسيون‌ آمريكا 89
4 ـ كشور فدرال‌ (اتّحاد دوّل‌) شرايط‌ پايه‌اي‌ اتّحاد فدرالي‌ 90
1 ـ 4 ) قانون‌ فراداشت‌ 90
2 ـ 4 ) قانون‌ خودمختاري‌ 90
3 ـ 4 ) قانون‌ مشاركت‌ 91
مثال‌ دوم‌ ـ دولت‌ فدرال‌ سوئيس‌ 96
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار چهارم‌ 99
گفتار پنجم‌: رژيم‌هاي‌ سياسي‌ 100
الف‌ ـ ماهيّت‌ رژيم‌ سياسي‌ 100
ب‌ ـ حكومت‌ 101
ج‌ ـ انواع‌ رژيم‌هاي‌ سياسي‌ 103
1 ـ مونوكراسي‌ يا يكتاسالاري‌ 104
1 ـ 1 ) مونوكراسي‌ كلاسيك‌ 105
2 ـ 1 ) مونوكراسيهاي‌ توده‌اي‌ 108
2 ـ رژيم‌هاي‌ چند تن‌سالاري‌ 110
1 ـ 2 ) آريستوكراسي‌ يا نجيب‌سالاري‌ 111
2 ـ 2 ) حكومت‌ زمينداران‌ يا فئوداليسم‌ 111
3 ـ 2 ) پلوتوكراسي‌ يا حكومت‌ ثروتمندان‌ 112
4 ـ 2 ) حكومت‌ شايستگان‌ يا شايسته‌سالاري‌ 112
5 ـ 2 ) حزب‌سالاري‌ يا پارتيتوكراسي‌ 113
3 ـ همه‌سالاري‌ يا دمكراسي‌ 114
1 ـ 3 ) دمكراسي‌ يوناني‌ 114
2 ـ 3 ) دمكراسي‌ جديد 116
3 ـ 3 ) اشكال‌ مختلف‌ دمكراسي‌ 124
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار پنجم‌ 129
گفتار ششم‌: حقوق‌ فردي‌ و آزادي‌هاي‌ عمومي‌ 130
بخش‌ اوّل‌: آبشخور تاريخي‌ 130
الف‌ ـ ميراث‌ قدماء 130
ب‌ ـ ارمغان‌ مسيحيّت‌ 132
ج‌ ـ نوآوري‌هاي‌ قرون‌ هفدهم‌ و هجدهم‌ 134
بخش‌ دوم‌: اعلاميّه‌ها و ضمانتهاي‌ حقوق‌ 136
1 ـ ارزش‌ حقوقي‌ اعلاميّه‌ها 137
2 ـ تحول‌ در مضمون‌ اعلاميّه‌ها 139
بخش‌ سوم‌: برداشتهاي‌ مختلف‌ از حقوق‌ فردي‌ و آزادي‌هاي‌ عمومي‌ 141
الف‌ ـ نظريّه‌ محدوديّت‌ 141
ب‌ ـ نظريّه‌ مقاومت‌ 141
ج‌ ـ نظريّه‌ مشاركت‌ 142
د ـ نظريّه‌ آزادي‌ صوري‌ و آزادي‌ واقعي‌ 143
بخش‌ چهارم‌: مهمّترين‌ حقوق‌ و آزادي‌ها 144
الف‌ ـ آزادي‌ عملكرد فردي‌ 144
1 ـ حقّ حيات‌ و آزادي‌ تن‌: 144
2 ـ امنيّت‌: 145
3 ـ آزادي‌ و مصونيّت‌ مسكن‌: 145
4 ـ تعرّض‌ناپذيري‌ مكاتبات‌: 146
5 ـ آزادي‌ رفت‌وآمد 147
ب‌ ـ آزادي‌ انديشه‌ 147
1 ـ آزادي‌ عقيده‌ و آيين‌ 148
2 ـ آزادي‌ بيان‌ 148
3 ـ آزادي‌ آموزش‌ و پرورش‌ 149
4 ـ آزادي‌ اخبار و اطلاعات‌ 150
5 ـ آزادي‌ نمايش‌: 151
ج‌ ـ آزادي‌ گردهمايي‌ 152
1 ـ آزادي‌ تجمّعات‌ موقّتي‌ 152
2 ـ آزادي‌ سازمان‌پيوندي‌ 153
د ـ آزادي‌هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ 154
1 ـ مالكيّت‌: 154
2 ـ آزادي‌ بازرگاني‌ و صنعتي‌ 155
3 ـ آزادي‌ كار 156
4 ـ آزادي‌ سنديكايي‌ 158
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار ششم‌ 159
گفتار هفتم‌: تفكيك‌ قوا 160
الف‌ ـ مفهوم‌ تفكيك‌ قوا 160
ب‌ ـ نظريات‌ مختلف‌ 161
ج‌ ـ انتقاد از تفكيك‌ قوا 170
د ـ تفكيك‌ قوا و دو برداشت‌ 173
1 ـ رژيم‌ رياستي‌ 174
2 ـ رژيم‌ پارلماني‌ 176
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار هفتم‌ 179
گفتار هشتم‌: پارلمان‌ يا دستگاه‌ قانونگذاري‌ 180
مقدمه‌ 180
بخش‌ اوّل‌: تركيب‌ پارلمان‌ 181
الف‌ ـ نظام‌ دومجلسي‌ در كشورهاي‌ فدرال‌ 182
1 ـ ايالات‌ متحدة‌ آمريكا 184
2 ـ سوئيس‌ 185
3 ـ جمهوري‌ فدرال‌ آلمان‌ 185
4 ـ اتريش‌ 186
5 ـ هندوستان‌ 186
ب‌ ـ نظام‌ دومجلسي‌ در كشورهاي‌ تكبافت‌ (بسيط‌) 187
1 ـ سرچشمه‌ تاريخي‌ 187
2 ـ مقدمات‌ نظري‌ 189
3 ـ اقسام‌ مجلس‌ دوم‌ 191
1 ـ 3 ) مجالس‌ دوم‌ غيرانتخابي‌ 191
2 ـ 3 ) مجالس‌ دوم‌ انتخابي‌ 194
ج‌ ـ نظام‌ يك‌ مجلسي‌ 198
بخش‌ دوم‌: سازمان‌ داخلي‌ مجالس‌ 198
الف‌ ـ مصونيّت‌ پارلماني‌ 199
1 ـ عدم‌ مسؤوليّت‌ 199
2 ـ تعرّض‌ ناپذيري‌ 201
ب‌ ـ حمايت‌ از پارلمان‌ در برابر اهانت‌ 202
ج‌ ـ مانعة‌الجمع‌ بودن‌ سمت‌ نمايندگي‌ با ساير مشاغل‌ 203
د ـ حقوق‌ و پاداش‌ 204
ه ـ استقلال‌ پارلمان‌ 204
1 ـ استقلال‌ اداري‌ 204
2 ـ استقلال‌ مالي‌ 205
3 ـ استقلال‌ نظامنامه‌اي‌ 206
و ـ استخوان‌بندي‌ سازماني‌ 207
1 ـ رييس‌ و هيأت‌رئيسه‌ 207
2 ـ سازمان‌ اداري‌ 208
3 ـ كميسيون‌ها 209
1 ـ 3 ) كميسيون‌هاي‌ عادي‌ 209
2 ـ 3 ) كميسيون‌هاي‌ تخصّصي‌ 210
ز ـ اختيارات‌ و وظايف‌ پارلمان‌ 213
1 ـ قانونگذاري‌ 213
1 ـ 1 ) حدود صلاحيّت‌ پارلمان‌: 213
2 ـ 1 ) جريان‌ وضع‌ قانون‌ 216
3 ـ 1 ) تصويب‌ قوانين‌ در نظام‌هاي‌ دومجلسي‌ 220
2 ـ صلاحيّت‌ مالي‌ و بودجه‌اي‌ پارلمان‌ 222
1 ـ 2 ) بودجه‌ چيست‌؟ 222
2 ـ 2 ) تصويب‌ بودجه‌ در پارلمان‌ 223
3 ـ ساير اختيارات‌ پارلمان‌ 225
1 ـ 3 ) حقّ اظهارنظر و انتقاد 226
2 ـ 3 ) مداخله‌ در تعيين‌ برخي‌ مقامات‌ 226
3 ـ 3 ) نظارت‌ بر اعمال‌ اجرايي‌ 228
4 ـ 3 ) كارويژه‌ قضايي‌ 229
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار هشتم‌ 230
گفتار نهم‌: قوه‌ي‌مجريه‌ يا دستگاه‌ حكومت‌ 232
بخش‌ اوّل‌: كليّات‌ 232
الف‌ ـ اجراي‌ تصميمات‌ قواي‌ ديگر 233
ب‌ ـ تدارك‌ تصميمات‌ 233
ج‌ ـ اتّخاذ تصميمات‌ لازم‌الاجرا 234
بخش‌ دوم‌: اقسام‌ قوه‌ي‌مجريه‌ 234
الف‌ ـ قوه‌ي‌مجريه‌ رياستي‌ 235
ب‌ ـ قوه‌ي‌مجريه‌ پارلماني‌ 236
ج‌ ـ قوه‌ي‌مجريه‌ نيمه‌رياستي‌ يا نيمه‌پارلماني‌ 237
بخش‌ سوم‌: رييس‌ كشور 238
الف‌ ـ پادشاه‌ 239
1 ـ پادشاهي‌ مطلق‌ 240
2 ـ پادشاهي‌ محدود 240
3 ـ پادشاهي‌ پارلمان‌ (مشروطه‌ سلطنتي‌) 241
ب‌ ـ رييس‌جمهوري‌ 241
1 ـ دوره‌ رياست‌جمهوري‌ 242
2 ـ شيوه‌ انتخابات‌ رييس‌جمهوري‌ 244
3 ـ رياست‌ دو يا چند تن‌ 246
1 ـ 3 ) رياست‌ دو تن‌ 246
2 ـ 3 ) رياست‌ چند نفر 247
د ـ حقوق‌ و اختيارات‌ رييس‌ كشور 248
بخش‌ چهارم‌: نخست‌وزير و هيأت‌وزيران‌ 249
الف‌ ـ نخست‌وزير 249
ب‌ ـ تعيين‌ نخست‌وزير 250
ج‌ ـ تعيين‌ و نصب‌ وزيران‌ 251
د ـ تركيب‌ هيأت‌وزيران‌ 252
بخش‌ پنجم‌: دستگاه‌هاي‌ اداري‌ 253
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتارنهم‌ 255
گفتار دهم‌: اثرات‌ متقابل‌ قواي‌ مقنّنه‌ و مجريه‌ 256
بخش‌ اوّل‌: روابط‌ قواي‌ مقنّنه‌ و مجريه‌ در رژيمهاي‌ رياستي‌ 256
بخش‌ دوم‌: روابط‌ قوه‌ي‌مجريه‌ و قوه‌ مقنّنه‌ در رژيم‌هاي‌ پارلماني‌ 260
الف‌ ـ رژيم‌ پارلماني‌ به‌سبك‌ بريتانيايي‌ 262
ب‌ ـ رژيم‌ پارلماني‌ در فرانسه‌ 265
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار دهم‌ 268
گفتار يازدهم‌: قوه‌ قضاييه‌ ـ دستگاه‌ عدالت‌ 269
بخش‌ اوّل‌: پيشينه‌ بحث‌ نظري‌ 269
بخش‌ دوم‌: مسائل‌ اساسي‌ قضاييه‌ 274
الف‌ ـ گزينش‌ قضات‌ 274
1 ـ قضات‌ انتخابي‌ 274
2 ـ انتصاب‌ قضات‌ 275
3 ـ شيوه‌هاي‌ گوناگون‌ گزينش‌ قضات‌ 276
1 ـ 3) ايالات‌ متحده‌ آمريكا 276
2 ـ 3) كنفدراسيون‌ سوئيس‌ 276
3 ـ 3) بلژيك‌ 276
بخش‌ سوم‌: اصل‌ تغيير ناپذيري‌ قضات‌ 277
ـ استقلال‌ قضايي‌ در حقوق‌ فرانسه‌ 277
ـ شوراي‌عالي‌ قضايي‌ فرانسه‌ 279
بخش‌ چهارم‌: قضاوت‌ سياسي‌ 282
1 ـ ساختار ديوان‌ عالي‌ عدالت‌ فرانسه‌ 283
2 ـ صلاحيت‌ ديوان‌ عالي‌ عدالت‌ در فرانسه‌ 284
بخش‌ پنجم‌: قضاوت‌ اداري‌ 285
1 ـ شوراي‌ دولتي‌ 286
2 ـ نقش‌ شوراي‌ دولتي‌ 287
بخش‌ ششم‌: قضاوت‌ درباره‌ قانون‌ (قضاوت‌ دستورنامه‌اي‌) 288
پرسش‌هاي‌ مهمّ گفتار يازدهم‌ 290
گفتار دوازدهم‌: انتخابات‌ 291
بخش‌ اوّل‌ : رأي‌، انتخاب‌كردن‌، انتخاب‌شدن‌ 295
الف‌ ـ رأي‌ چيست‌؟ حقّ يا تكليف‌ ؟ 295
1 ـ نظريّه‌ حقّ رأي‌ 296
2 ـ نظريّه‌ كارويژه‌اي‌ رأي‌ 296
ب‌ ـ سير تكامل‌ حقّ رأي‌ 297
1 ـ رأي‌ محدود 297
1 ـ 1 ) شرط‌ مالياتي‌ (داراگزيني‌) 298
2 ـ 1 ) شرط‌ شايستگي‌ (شايسته‌گزيني‌) 299
3 ـ 1 ) محدوديّت‌ جنسي‌ 300
4 ـ 1 ) محدوديّت‌ نژادي‌ 301
2 ـ رأي‌ همگاني‌ 301
1 ـ 2 ) تابعيّت‌ 301
2 ـ 2 ) شرط‌ سني‌ 302
3 ـ 2 ) آمادگي‌ رواني‌ 303
4 ـ 2 ) اهليت‌ اخلاقي‌ 303
6 ـ 2 ) محروميّت‌ برخي‌ از گروه‌ها 304
ج‌ ـ انواع‌ رأي‌ 305
1 ـ رأي‌ فردي‌ ورأي‌ اجتماعي‌ 305
2 ـ رأي‌ برابر و رأي‌ چند گانه‌ 305
3 ـ رأي‌ اختياري‌ و رأي‌ اجباري‌ 306
4 ـ رأي‌ وكالتي‌ و رأي‌ مكاتبه‌اي‌ 306
5 ـ رأي‌ علني‌ و رأي‌ مخفي‌ 307
6 ـ رأي‌ تكنام‌ و رأي‌ چند نام‌ 309
7 ـ ليست‌ بسته‌ و ليست‌ باز 309
د ـ انتخاب‌پذيري‌ 310
1 ـ سن‌ 311
2 ـ تابعيّت‌ 311
3 ـ اخلاق‌ 312
4 ـ محرومان‌ از انتخاب‌شدن‌ 312
بخش‌ دوم‌ : اجراي‌ انتخابات‌ 314
الف‌ ـ حوزه‌بندي‌هاي‌ انتخاباتي‌ 315
ب‌ ـ فنون‌ تعيين‌ و تشخيص‌ هيأت‌ رأي‌دهنده‌ 318
ج‌ ـ رأي‌گيري‌، قرائت‌ آراء و اعلام‌ نتيجه‌ 320
1 ـ رأي‌گيري‌ 320
2 ـ قرائت‌ آراء 321
3 ـ اعلام‌ نتيجه‌ 321
د ـ مجازات‌ تقلّبات‌ انتخاباتي‌ 322
ه ـ دعاوي‌ انتخاباتي‌ 322
بخش‌ سوم‌ : احزاب‌ وانتخابات‌ 324
الف‌ ـ ارتباط‌ تاريخي‌ انتخابات‌ و احزاب‌ سياسي‌ 324
ب‌ ـ نظام‌ احزاب‌ و اهميّت‌ آنان‌ در امر انتخابات‌ 326
پرسش‌هاي‌ مهم‌ گفتار دوازدهم‌ 330
كتابنامه‌ 331

مشخصات

سایر ویژگی‌ها
نویسنده
دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر
میزان
سال چاپ
1400
نوبت چاپ
شصت و سوم
قطع
وزیری
نوع جلد
شومیز
تعداد صفحات
336
شابک
978-964-5997-27-2
اشتراک در
مرا آگاه کن
Inline Feedbacks
View all comments

عنوان