توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: مفاهیم پایه تحریم اقتصادی
– مفهوم، انواع و اهداف تحریم
تاریخچه تحریم جمهوري اسلامی ایران
– تطبیق مفهومی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران
فصل دوم: تشریح شبکه مقررات تحریم ساز ایالات متحده
– تحریم‌های غیر هسته ای
– تحریم‌های هسته ای
فصل سوم: اثر برنامه جامع اقدام مشترک بر شبکه تحریم
– نگاه اجمالی به توافق ژنو و برجام
-تحریم‌های موثر پس از امضای برجام
نکات پایانی
پیوست جداول
منابع