توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– ضرورت تحقیق در باب تروریسم دولتی
فصل اول: تعریف تروریسم دولتی و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل
– تروریسم دولتی؛ تعریف، ابعاد و عناصر تشکیل دهنده آن
– اشتراکات و تفاوت‌های تروریسم دولتی با سایر اشکال تروریسم
– اهداف و مزایای ناشی از توسل به تروریسم برای دولت‌ها
– اقدامات جامعه بین‌الملل برای مقابله با تروریسم دولتی
فصل دوم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال ارتکاب تروریسم
– کلیاتی راجع به حقوق مسئولیت دولت‌ها
– مروری بر رویه ی قضایی بین‌المللی
– نقد دکترین کنترل موثر در چارچوب تروریسم مورد حمایت دولتها
– ملاحظاتی مهم در پی ریزی نظام مسئولیت بین‌المللی کارآمد برای دولت‌ها
فصل سوم: تاملی در اقدامات خشونت بار سال‌های اخیر علیه مقامات و شخصیت‌های ایرانی
– مروری بر حوادث
– تحلیل حقوقی حوادث
فصل چهارم: بررسی آرای دادگاه‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
منابع و مآخذ