مشخصات کتاب حسابداری دولتی تألیف پرویز سعیدی از انتشارات نگاه دانش:
-حسابداری وجوه خزانه‌داری کل کشور
-حسابداری حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه‌ای
-حسابداری وجوه سپرده
-حسابداری مستقل وجوه اختصاصی
-حسابداری مستقل وجوه بازنشستگی
-حسابداری حساب مستقل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای