مختصر مباحث متن قانون اساسی و تفسیر و تحلیل های حقوقی به همراه نکات کلیدی
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، آزمون وکالت، کنکور ارشد
سرفصل مباحث کتاب:
– چشم انداز کلی
– سازمان داخلی مجالس
– مجلس شورای اسلامی
– شورای نگهبان
– قوه مجریه
– قوه قضائیه
– نهادهای اساسی خاص
– تفاسیر شورای نگهبان