کتاب حقوق اساسی مدرسان شریف آموزش کامل مباحث حقوق اساسی را با نثری ساده و روان جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ارائه می کند.
-بیان ساده و در عین حال جامع سرفصل های آموزشی حقوق اساسی در دانشگاه ها
-ارائه مثال های متنوع و متعدد با پاسخ های تشریحی
-سوالات حقوق اساسی از آزمون های ارشد سراسری و آزاد دوره های قبل با پاسخ تشریحی
-ارائه سه مرحله آزمون خودسنجی در انتهای کتاب به جهت تفهیم بهتر مطالب کتاب