کتاب حاضر در دو جلد منتشر شده که جلد اول آن شامل مباحث حقوق اساسی، نظریات و اندیشه‌های حقوق اساسی و قانون اساسی در ایران است. این کتاب به عنوان یکی از بهترین منابع جهت درک درست حقوق اساسی جمهوری اسلامی شناخته شده و سرفصل‌های زیر را دربرمی‌گیرد:
– مبانی تأسیس نظام سیاسی کشور
– دین و مذهب
– اصول و مبانی ملّی
– امر به معروف و نهی از منکر
– سیاست های اساسی دولت
– اقتصاد ملی
– سیاست خارجی
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی