کتاب حقوق ثبت کاربردی نوشته علیرضا میرزایی بر مبنای آخرین اصطلاحات قوانین و مقررات ثبتی، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به شیوه ای کاربردی و عملی همراه با نمونه درخواست ها و جداول به مباحث ثبت املاک، نحوه تنظیم اسناد، اجرائیات ثبتی و ثبت امور شرکت ها می‌پردازد.
کتاب حقوق ثبت کاربردی میرزایی برای کارشناسان امور ثبتی، سردفتران اسناد سمی، وکلا و قضات محاکم عدلیه، اساتید، دانشجویان حقوق مناسب می‌باشد.
شامل: تنظیمِ املاک و نحوه تنظیمِ اسناد، اجرای مفادِ اسنادِ رسمی، ثبتِ شرکتها
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق