توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: ازدواج
– خواستگاری و نامزدی
– شرایط ازدواج
– موانع ازدواج
– آثار ازدواج
فصل دوم: انحلال نکاح
– تأثیر تغییر جنسیت در انفساخ نکاح
– امکان فسخ نکاح در عقد موقت
– تفاوت فسخ و طلاق
– نگرشی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح
منابع