کتاب پیش رو پاسخنامه تشریحی کتاب اصلی مدیریت مالی اثر جمشید اسکندری است که در هفت فصل به رشته تحریر درآمده است. دانشجویان با مطالعه این کتاب می‌توانند ضمن پاسخ‌دهی به مسائل کتاب، از نکات نهفته در آن‌ها نیز آگاه شوند.
سرفصل های کتاب :
– کلیات و مفاهیم عمومی مدیریت مالی
– تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
– پیش بینی مالی و بودجه بندی
– برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل سربه سر و اهرم هاپ
– ریاضیات مالی
– بودجه بندی سرمایه ای
– ضمائم