توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– تهیه پیش‌نویس شرایط (بندهای) حل و فصل مؤثر اختلافات
– داوری بین‌المللی
– تعیین کارشناس
– حل و فصل اختلافات جانشین (ADR)
– حل(و فصل) اختلاف: چشم اندازی صنعتی
– مدیریت اختلافات انرژی در مقیاس بزرگ
– قوانین نفت در حقوق بین الملل
– اختلافات قیمت گذاری قرارداد ها
– اختلافات مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری مشترک(joint venture)
– دعاوی قراردادهای مهندسی، تامین کالا و ساخت
– داوری معاهدات سرمایه گذاری
– اختلافات مرزی بین المللی