راهنمای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون دائمی مصوب تیر ماه ۱۴۰۰،شامل حل مسائل کاربردی و اجرایی،به انضمام قانون پایانه های فروشگاهی
قابل استفاده برای: تمامی دانشجویان، اساتید، مهندسین، کارکنان و کارمندان حرفه ای کسب و کار،و تمامی علم آموزان
سرفصل مباحث:
– تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
– مفهوم و محتوای صورت ارزش افزوده
– تعریف مالیات بر ارزش افزوده
– ماهیت مالیات بر ارزش افزوده
– ارزش افزوده چیست ؟
– مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
– نمودار گردشی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
– محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
– نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده چگونه است ؟
– سیستم حسابداری
– عوامل سیستم حسابداری
– طرز کار سیستم حسابداری