مشخصات کتاب ریاضیات مقدماتی از انتشارات نگاه دانش اثر امید محمودیان و فریدون ساعتی:
کتاب ریاضیات مقدماتی, به صورت شرح کامل درس و بیان نکات مهم و ارائه مثال های متنوع مناسب برای دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد می باشد و شامل:
-450 مثال حل شده به روشی ساده و آسان
-طراحی 250 تمرین دوره ای جهت تثبیت و تسلط بر مطالب
-طراحی 5 آزمون 25 تستی با پاسخ های کاملا تشریحی