مشخصات کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اثر دکتر مسعود نیکوکار انتشارات گسترش علوم پایه:
با توجه به اینکه ریاضیات و کاربردهای آن یکی از دروس انکارناپذیر در تمامی رشته‌های دانشگاهی است و تقریبا دانشجویان همه رشته‌ها یک الی چند درس حاوی موضوعات ریاضی را در دوران دانشگاه خود تجربه خواهند نمود، اهمیت و لزوم تالیف کتابی که جایگاه و کاربرد ریاضیات را به طور تخصصی مورد بررسی قرار دهد دوچندان خواهد شد.
در واقع دانشجویان حسابداری، اقتصاد، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی با درسی تحت عنوان ریاضیات و کاربرد آن مواجه می‌شوند که هدف از این مبحث درسی ارائه‌ی ریاضی و آمار، ریاضی و آمارکاردانی به کارشناسی است، تا دانشجویان کاربرد مباحث ریاضی را که در درس‌های گذشته خوانده‌اند بهتر درک کنند.
دانشجویان برای درک بهتری از این مطالب می‌توانند به کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اثر مسعود نیکوکار از انتشارات گسترش علوم پایه مراجعه کنند. بدون شک درسنامه و مسائل به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر بیان شده‌اند که خواننده با تسلط کامل، هر مبحث را به پایان می‌رساند.
کتاب حاضر ابتدا با ارائه مباحث پایه‌ای سعی در تشریح جایگاه نظریه مجموعه‌ها در ریاضیات داشته و به دنبال آن اقدام به به شرح تابع، حد و پیوستگی می‌کند. دانشجویان با مطالعه این کتاب می‌توانند رابطه ریاضیات با سایر علوم را درک کنند و با کاربردهای اساسی آن در مدیریت آشنا شوند.
سرفصل مباحث کتاب:
– آشنایی با نظریه مجموعه‌ها
– مجموعه اعداد طبیعی صحیح گویا
– بحث‌های حاشیه‌ای
– تابع
– حد و پیوستگی
– مشتق
– کاربرد مشتق و دیفرانسیل