مشخصات کتاب سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته ماهان اثر دکتر محمدجمالو, فاضله عارفی کیا و حسن کمالو شامل:
-خلاصه مباحث آزمونی سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته بر اساس جدیدترین سرفصل‌های مصوب آزمون دکتری
-ارائه نکات مهم و آزمونی دکتری سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته به صورت طبقه‌بندی شده
-ارائه نمونه سوالات تألیفی و تست‌های آزمونی دکتری سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل
-دارای پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ‌ها
سرفصل مباحث کتاب سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته ماهان :
-اداره کردن بنگاه دیجیتالی
-انواع سیستم‌های اطلاعاتی
-تاثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر سازمان
-بنگاه دیجیتالی، کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی
-موضوعات اخالاقی و اجتماعی در عصر دیجیتال
-کاربرد سیستم‌های بنگاهی و یکپارچگی کسب و کار
-مدیریت دانش
-بهبود تصمیم گیری
-ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی
-زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی
-پایگاه داده و مدیریت اطلاعاتی
-سیستم اطلاعات سبز
-معماری سیستم‌های اطلاعاتی بین المللی
-ارتباطات راه دور، شبکه‌ها و اینترنت
-مباحث جدید درحوزه سیستم‌های اطلاعاتی