سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد، کنکور دکتری
سرفصل مباحث کتاب:
– قوانین خاص آیین دادرسی مدنی
– قوانین خاص حقوق مدنی
– قوانین خاص حقوق تجارت
– قوانین خاص آیین دادرسی کیفری
– قوانین خاص حقوق جزا