سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
سرفصل مباحث کتاب:
– درصلاحیت دادگاه‌ها
– وکالت در دعاوی
– دادرسی نخستین
– فرجام خواهی
– مواعد
– داوری
– هزینه‌ی دادرسی و اعسار
– مطالبه‌ی خسارت و اجبار به انجام تعهد