-مشخص نمودن نکات کلیدی و کاربردی هر ماده قانون آیین دادرسی مدنی
-عنوان گذاری تمام مواد قانون جهت مطالعه بهتر قانون آیین دادرسی مدنی
-بررسی ارجاعات و ارتباطات مواد قانون آیین دادرسی مدنی با یکدیگر
-فهرست کتب، بخش ها، فصول و مباحث قانون آیین دادرسی مدنی
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
کتاب پیشرو دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد :
-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
-قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و …….
-قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و …..
-قانون نظارت بر رفتار قضات
-قانون نحوه اجرای احکام مدنی
-آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹، قانون اساسی و آرا وحدت رویه مرتبط با آیین دادرسی مدنی
-قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال