ویژگی های منحصر به فرد این قانون:
-اعراب گذاری شده
-دسترسیِ بسیار ساده و آسان به موادِ قانونی
-فهرست الفباییِ بسیار جامع قانونِ اساسی
-فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی و قانونِ اساسی
-فرهنگ تلفظ فارسی و عربی واژگان و اصطلاحات
-جدول مواعد و مهلت های قانونی در قانونِ اساسی
-جدول تعداد لازمِ قانونی در قانونِ اساسی
-رعایت علائمِ نگارشی
تصحیح شده و مطابق با آخرین اصلاحات
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: آزمون وکالت