سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– تجدید نظر شورای بازنگری درمورد قانون اساسی
– اصول کلی
– حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
– قوه مقننه
– شوراها
– رهبر یا شورای رهبری
– قوه مجریه
– قوه قضائیه
– شورای عالی امنیت ملی