سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– اصول قانون اساسی مربوط به قانون تجارت
– متن کامل قانون تجارت
– قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
– قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
– از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
– آئین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی
– قانون صدرو چک
– آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور