کتاب پیشرو دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد :
1.قانون اداره تصویه امور ورشکسته
2.قانون تجارت الکترونیک
3.قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
4.قانون ثبت شرکت ها ، قانون چک
5.قانون ثبت اختراعات
6.طرح های ثبت اختراعات
7.طرح های صنعتی و علائم تجاری
8.قانون داوری تجاری بین المللی
9.قانون راجع به دلالان
10.قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و گزیده آرای وحدت رویه مرتبط با حقوق تجارت
از دیگر ویژگی های قانون تجارت انتشارات توازن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-شامل عنوان گذاری مواد قانونی
-تفکیک فصل های کتاب ها
-تمامی قوانین خاص مرتبط
-منطبق با آخرین اصطلاحات و احتمالات
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق