همراه با:
-قانون تجارت الکترونیکی
-قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
-آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری و …