سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
– دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی
– هزینه دادرسی