سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– خانواده در قانون اساسی
– خانواده در قانون مدنی
– قانون ثبت احوال
– قوانین مربوط به ازدواج و طلاق
– آئین نامه زناشویی بانوان با اتباع بیگانه غیرایرانی
– قوانین مربوط به خانواده
– قانون امور حسبی
– ضمائم