این کتاب شامل:
-آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مالیاتی منتخب
-مواد ارجاعی قانون دائِمی مالیات بر ارزش افزوده به سایر قوانین
-قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤَدیان
-آیین 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 219 نامه اجرایی ماده
قابل استفاده: برای کلیه دانشجویان، اساتید، مهندسین، کارکنان و کارمندان حرفه ای کسب و کار و علاقه‌مندان