سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون روابط موجرومستأجر مصوب سال 1356
– قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362
– قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و آئین نامه اجرایی آن
– قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن
– مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت
– مالیات بردرآمد املاک
– نظریه فقهای شورای نگهبان در مورد حق کسب و پیشه و تجارت
– آراء وحدت رویه