سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– متن کامل قانون جدید صدور چک
– لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
– قانون چکهای تضمین شده
– مواد 245 الی 253 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
– آراء وحدت رویه
– نظرات مشورتی
– آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
– راهنمای صدور و طرح دعاوی چک
– بانک و چک