-قانون و آیین نامه تعزیرات حکومتی
-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اخلاص و کلاهبرداری
-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۳
-قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی