قانون محاسبات عمومی کشور عنوانی است که قانونگذاران از زمان انقلاب مشروطه برای قوانین مربوط به امور مالی کشور در نظر گرفته‌اند. این مجموعه قوانین طی اعصار مختلف و به طبع احوالات جامعه دستخوش تغییرات و اصلاحات مختلفی شده‌اند. در حال حاضر قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 در کشور ایران مجری می‌باشد که در آن تلاش شده علاوه بر پایبندی به کلیات موازین مالی، الزامات و تحولات ایران پس از انقلاب نیز لحاظ شود. کتاب قانون محاسبات عمومی کشور در نظم کنونی تألیف دکتر مهری حقیقی که به کوشش بنیاد حقوقی میزان به انتشار درآمده، یکی از معتبرترین کتابهایی است که این مجموعه قوانین را به خوبی پوشش می‌دهد.
این کتاب کلیه علائم اختصاری، تاریخچه قانون محاسبات عمومی از ابتدا تاکنون و کلیه مواد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور 1366 به همراه اصلاحیه‌های بعدی را در برمی‌گیرد. بنابراین با توجه به غنا و جامعیت مطالب، به عنوان یک منبع مطالعاتی کاربردی و آموزشی در زمینه قانون محاسبات عمومی کشور جهت کسب آمادگی در آزمون‌های استخدامی و حتی جهت مطالعه آزاد برای علاقه‌مندان مناسب می‌باشد.
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، دانشجویان و فعالان حقوق
سرفصل مباحث کتاب:
– قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ماه 1366
– اجرای بودجه
– نظارت مالی
– تنظیم حساب و تفریغ بودجه
– اموال دولتی
– مقررات متفرقه