سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون مطبوعات اصلاحی 1379
– آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات 1364
– نظریات اداره حقوقی دادگستری
– اصول و مواد قانونی مربوط به مطبوعات
– قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
– قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
– قانون هیئت منصفه مصوبه دهم خرداد ماه 1310
– لایحه قانونی مطبوعات 1311/11/11
– قانون مطبوعات 1334
– لایحه قانونی مطبوعات 1358/5/25