سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون نظارت بر رفتار قضات
– آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
– آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات
– آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات