شامل: درسنامه جامع همراه با مثال، نکته و تست
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: ویژه دانشجویان حقوق و آزمون وکالت
سرفصل های کتاب:
– کلیات
– وضع الفاظ و اقسام آن
– امرونهی
– مفهوم و منطق
– لفظ عام و خاص
– مطلق و مقید
– مجمل و مبین
– ادله (منابع) استنباط احکام
– درجات آگاهی
– اصول عملیه
– تعادل و تراجیح (تعارض)