-دارای فضای مناسب جهت کناره نویسی قوانین
بر اساس آخرین اصلاحات، به همراه آرای وحدت رویه و
-نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-قانون صدور چک / قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
-قانون مبارزه با قاچاق انسان / قانون مبارزه با پولشویی
-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
-موادی از قانون ثبت اسناد و املاک
-موادی از قانون تصدیق انحصار وراثت
-موادی از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-موادی از قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
-قانون پیشگیری از وقوع جرم و…