سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون تعزیرات حکومتی
– قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
– آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
– قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
– قانون نظام صنفی کشور
– از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
– قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
– قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز