سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– اصولی از قانون اساسی در ارتباط با ضابطین
– مواردی از قانون آ د د ع و ا در امور کیفری
– قانون نیروی انتظامی
– قانون حمایت قضایی از بسیج و آئین نامه اجرایی آن
– قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
– قانون دادرسی نیروهای مسلح
– قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
– استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی