رشته مجموعه مدیریت یکی از رشته‌های پرطرفدار در سطح کشور بوده و سالانه افراد زیادی به این رشته گرایش پیدا می‌کنند. به همین سبب، رقابت برای پذیرفته شدن در آزمون‌های ارشد بسیار تنگاتنگ است. کتاب مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی حمزه خواستار از انتشارات کتابخانه فرهنگ یکی از منابعی است که به هدف تشریح مباحث و نمونه سوالات مرتبط با درس مالیه عمومی و بودجه تدوین گشته تا داوطلبان دغدغه‌ای از بابت فقر منابع نداشته باشند.
کتاب مالیه عمومی و بودجه حمزه خواستار مختص دانشجویان رشته مدیریت دولتی نگاشته شده و اغلب سوالات
پرتکرار را در کنار توضیح مباحث مورد بررسی قرار داده است. از ویژگی‌های بارز کتاب نیز می‌توان به سادگی بیان مطالب و پوشش آزمون‌های ارشد سال‌های گذشته به صورت طبقه‌بندی شده اشاره کرد.